Studerende mod og med embedsmændene

Tidligere omtalte Emil og Jesper fra ITU får spredt deres undersøgelse godt for tiden. Tommy Dejbjerg Pedersen skrev om den forleden, og nu er også Dorte Toft på banen: Kan to unge studerende få mere og rigtigere viden ind via nettet, end en statsligt nedsat arbejdsgruppe med højtstående embedsmænd støttet af eksterne rådgivere? Det skulle …

De væsentligste barrierer for succesfuld gennemførsel af større statslige digitaliseringsprojekter

Emil Broholm og Jesper Pærregaard, to af mine specialestuderende (cand.IT i E-business) på IT-Universitetet i København, gennemfører en undersøgelse, som går ud på at identificere de væsentligste barrierer for succesfuld gennemførsel af større statslige digitaliseringsprojekter over EU’s udbudsgrænse. Har du erfaring med sådanne projekter har Emil og Jesper brug for din hjælp. Du skal besvare …

Ting Tager Tid

ITU’s rektor, Mads Tofte, skrev forleden en mail til specialevejledere hvori han gjorde opmærksom på en uheldig udvikling: ved afleveringsfristen d. 3/8 var der et unormalt stort antal specialestuderende, der ikke fik afleveret speciale til tiden, nemlig 38, og at man fra ITUs side nu vil “forsøge at få afdækket, om der er noget systematik …

Strøm til Statens It

Finansministeriet tager som forventet Statens It ind under sine egne vinger, og gør Statens It til en styrelse under Finansministeriet, med en ny direktør, hentet fra egne rækker. Pr. 1. juli konstitueres vicedirektør i Økonomistyrelsen Lone Strøm, som direktør for Statens It. Så farvel til privatsektormanden Jan Cilius, der blev hentet ind for at realisere …

Cloud Computing specialer

Jeg har tidligere rost Martin Albertsen og Anders Kann for deres arbejde. Nu kan jeg så meddele, at deres færdige speciale er tilgængeligt: Cloud computing – i et teknisk og strategisk perspektiv. Klart anbefalet læsning. Jeg har andre studerende, som arbejder med utility computing og cloud computing. Skulle der være nogen som sidder i en …

ITU-foråret 09

Sammen med Peter Engelund Christiansen udbyder jeg til foråret igen mit EA-kursus på ITU, T8 Enterprise Arkitektur. Som noget nyt udbyder vi samtidig en Projektklynge om ledelsesinnovation og sammenhængsledelse, som henvender sig især til studerende, som enten har haft eller som samtidig følger T8-EA-kurset. Grundbogen for projekterne i klyngen bliver Coherency Management-bogen, som til den …

Det offentlige rum 2.0

Jeg var her i ugen i Västerås, den sjettestørste by i Sverige, hvor konferencen Offentliga Rummet, der “belyser hur statliga myndigheter, landsting och kommuner kan använda informations- och kommunikationsteknologi för att vidga det offentliga rummet”, holdt 10-års jubilæum. Arrangørerne havde inviteret mig til at holde to oplæg: Et i plenum om hvordan jeg ser det …

Politikersvar

Mere om §20-spørgsmål: Jeg har lavet endnu en lille tjeneste, der bearbejder data fra folketinget.dk. Den beregner svartider opdelt efter spørger. Eksempelvis ses, at Per Clausen (EL) har fået svar på 342 spørgsmål, med en gennemsnitlig svartid på 10,16 dage. Igen: Jeg tager forbehold for beregningerne, som sker automatisk baseret på lidt-for-besværlig mønstergenkendelse og datatransformation. …