De væsentligste barrierer for succesfuld gennemførsel af større statslige digitaliseringsprojekter

Emil Broholm og Jesper Pærregaard, to af mine specialestuderende (cand.IT i E-business) på IT-Universitetet i København, gennemfører en undersøgelse, som går ud på at identificere de væsentligste barrierer for succesfuld gennemførsel af større statslige digitaliseringsprojekter over EU’s udbudsgrænse.

Har du erfaring med sådanne projekter har Emil og Jesper brug for din hjælp. Du skal besvare et spørgeskema, som du kan finde her. Du kan svare frem til 15. november. Det tager kun 15 minutter.

Formålet med undersøgelsen er todelt:
1) At få belyst de mest problematiske vilkår for arbejdet med statslige digitaliseringsprojekter og derved skabe opmærksomhed, som måske i længden kan føre til ændringer af disse vilkår.
2) At skabe en liste over de væsentligste risikofaktorer, som kan anvendes til at håndtere og mindske risici ved fremtidige statslige digitaliseringsprojekter.

Alle der besvarer undersøgelsen vil få tilsendt hele specialet samt et executive summary medio/ultimo december.

Mon ikke man også lige skulle sørge for, at arbejdsgruppen i It-udredningen får tilsendt undersøgelsesresultaterne. De beder jo om inputs, uden dog at angive nogen frist herfor, så man må antage at de er lydehøre helt frem til de skal afrapportere. Deres kommissorium siger, at det skal de inden årets udgang. Man kan desværre ikke på udredningens hjemmeside se hvem der er medlem af arbejdsgruppen (kun at det er embedsmænd fra Finansministeriet, VTU, m.fl), hvilket for øvrigt må undre, især når man ikke har problemer med at oplyse hvem der er med i rådgivergruppen.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *