Åbenhedssjuskbekæmpelse

EdmundBurke1771To deliver an opinion is the right of all men; that of constituents is a weighty and respectable opinion, which a representative ought always to rejoice to hear; and which he ought always most seriously to consider. Edmund Burke, Address to the Electors of Bristol 3/11 1774

Danmark tilsluttede sig sidste år det internationale initiativ, Open Government Partnership (OGP). Digitaliseringsstyrelsen, som er overordnet ansvarlig for koordinationen af Danmarks deltagelse i OGP, har nu (igeninviteret borgere, virksomheder, NGOer samt offentlige institutioner og myndigheder på alle niveauer til at give input og idéer til den danske OGP-handlingsplan 2013 (se høringsbrevet og handlingsplanen for 2012). Fristen for afgivelse af høringssvar med input til OGP-handlingsplan 2013 er den 20. januar.

Jeg agter at afgive et høringssvar. Emnet er:

Åbenhedssjuskbekæmpelse

borgen

I TV-serien Borgen siger Birgitte Nyborg:

Man haster dem (lovene) igennem fordi det simpelthen er for pinligt at diskutere dem. Man undgår at folket bliver hørt. Og det, mine damer og herrer, er ikke kun sjusk, det er decideret udemokratisk.

Fiktionen overhales desværre ofte af virkeligheden.

Tag for eksempel Høring over lovforslag om digital selvbetjening. Den 3/1 lægger Digitaliseringsstyrelsen en nyhed ud om høringen, med høringsfrist 17/1, altså to uger inklusive postgange mv., dvs “godt en uge” som jeg skrev på Twitter. Nu ser jeg godt nok på Høringsportalen, at høringen officielt blev oprettet den 20/12-2012, men den 17/1-2013 er stadig en kort frist jul og nytår taget i betragtning.

Lovforslaget medfører, at

der på en række nye områder indføres krav om, at de borgere, der kan, skal anvende de digitale selvbetjeningsløsninger, når borgeren vil anmelde udrejse, anmode om navne- og adressebeskyttelse, ansøge om lån til ejendomsskat, ansøge om økonomisk fripladstilskud, ansøge om optagelse i fritidshjem, skifte læge, ansøge om begravelseshjælp, anmelde forekomst af rotter, anmode om foretagelse af begravelse eller ligbrænding, ansøge om støtte til hjælpemidler, ansøge om prøvelse af ægteskabsbetingelserne, ansøge om navngivning og navneændring, erklære faderskab, anmelde cykeltyveri, ansøge om kørekort, pas og privat straffeattest samt ansøge om kunststøtte.

Det er alligevel lidt af en mundfuld (som er beskrevet over 155 sider) at forholde sig til på nogle uger… Loven omhandler bølge 2 (af 4 planlagte), og skal ses i sammenhæng med den lov, som for et år siden var i høring under betegnelsen Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, lov om folkeskolen og sundhedsloven, men nu kaldes “Lov om obligatorisk selvbetjening”, som vel i det daglige sammenskrives med den lov det nuværende lovforslag bliver til. Og så kommer der i de næste år yderligere to sæt lovforslag for de sidste to bølger. Således kan man sige, at de som ønsker at kommentere Loven skal skynde sig.

Desværre er sådan en kort frist tilsyneladende ikke unormal i lovgivningsarbejdet. Tjek selv Høringsportalen. Her et par aktuelle eksempler på høringsperioder:

Et hastigt blik ned over listen af høringer viser, at der er en del høringer på ca en kalendermåned men altså også en del på to uger eller mindre. Jeg er klar over, at mange af disse høringer ikke er voldsomt interessante for den brede offentlighed, men vil ikke gøre mig til smagsdommer og vurdere den enkelte hørings “interessanthed”. Meget få høringer kører længere end en kalendermåned, dog med undtagelse af dem, som lægges bekvemt for embedsmændene hen over deres egen sommerferie, så de lægges ud ultimo juni med frist medio august.

hoeringDet blev i 2005 obligatorisk for ministerierne at anvende Høringsportalen, som dengang var en del af borger.dk. Ministerierne fik nemlig pligt til at anvende Høringsportalen til at offentliggøre:

Lovforslag, høringsbrev samt høringsliste over høringsberettigede på det tidspunkt forslaget sendes i høring

Udkast til bekendtgørelser såfremt de sendes i ekstern høring, høringsbrev samt høringsliste over høringsberettigede på det tidspunktet udkastet sendes i høring.

Indkomne lovforslags-høringssvar, der oversendes til Folketinget. Forudsat at der er gennemført en høring skal offentliggørelsen ske, tidligst efter høringsfristens udløb, og senest når forslaget oversendes til Folketinget.

Modtagne eksterne høringssvar til udkast til bekendtgørelser. Offentliggørelsen skal ske, senest når bekendtgørelsen udstedes.

Så vidt jeg kan se gælder disse krav stadig. Nu har jeg kun foretaget stikprøver i arkiverne, men det ser ud til, at mange ministerier og styrelser ikke overholder disse krav særligt godt hvad angår publicering af høringssvar. Jeg kan heller ikke vurdere om alt hvad der burde være der også er der…. Generelt bør portalen opdateres til moderne browsere. Der er vist også brug for at sparke til diverse kommunikationsafdelinger og webmastre rundt om i ministerier og styrelser. Se for eksempel linksjusk hos Finansministeriet.Hm. Gad vide om ændringerne i Offentlighedsloven kommer til at spille ind her?

Og det, mine damer og herrer, er ikke kun sjusk, det er decideret udemokratisk.

På denne baggrund er mit forslag til den nye OGP-handlingsplan, at der iværksættes nogle initiativer som kan sikre, at åbenhedssjusket i ministerier og styrelser bekæmpes. Man bør overveje at indføre en smiley-ordning for ministeriers og styrelsers åbenhed. To sure smileys i træk, så skal departmentchefen fyres. Osv.

John_Dewey_in_1902

No government by experts in which the masses do not have the chance to inform the experts as to their needs can be anything but an oligarchy managed in the interest of the few. And the enlightenment must proceed in ways which force the administrative specialists to take account of the needs. The world has suffered more from leaders and authorities than from the masses. The essential need … is the improvement of the methods and conditions of debate, discussion and persuasion. That is the problem of the public. – John Dewey, 1927

 

Join the Conversation

2 Comments

  1. Hej John

    Smiley ordningen kunne passende blive gjort obligatorisk samtidigt med at det blev lovpligtigt for alle offentlige instituationer at implementere it-ledelse baseret på ISO 38500. Dermed vil en håndgribelig fremgangsmåde for dokumentation og revision af it-ledelsen være på plads så de eksisterende og de nye departmentschefer kan finde frem til årsagenerne til problemerne med vedligeholdelse af organisationernes informationsarkitekturer (og dataarkitekturer).

    Med venlig hilsen

    Peter Sjølin

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *