Høring om open government

Danmark har tilsluttet sig den amerikanske regerings initiativ, Open Government Partnership (OGP), et multilateralt samarbejde om at fremme åbenhed i den offentlige sektor gennem initiativer inden for

 • Transparens og åbenhed
 • Borgerdeltagelse og inddragelse af civilsamfundet
 • Antikorruption og ansvarsplacering
 • Teknologi og innovation.

Derfor skal Danmark nu lave en handlingsplan, som skal struktureres under mindst én af fem hovedudfordringer:

 1. Forbedring af offentlige løsninger og ydelser
 2. Øge offentlig integritet (fx bekæmpelse af korruption)
 3. Mere effektiv organisering af offentlige løsninger og ydelser
 4. Skabe tryggere samfund (fx kriseberedskab, miljøtrusler mv.)
 5. Øge virksomhedsansvarlighed (fx CSR)

Høringsnotatet oplyser, at Danmark allerede i den officielle tilkendegivelse af ønsket om at indtræde i OGP har anført, at

det danske fokus vil være på levering af offentlige tjenester, dvs. hovedudfordringerne 1 og 3 som er fremhævet ovenfor, med inddragelse af relevante aspekter af regeringens digitaliseringsstrategi 2011-2015. Den danske OGP-handlingsplan kan med fordel tage udgangspunkt i elementer af Digitaliseringsstrategien 2012-2015, men skal for at leve op til kravene for deltagelse i OGP desuden indeholde nye initiativer og tilhørende forpligtelser, som ikke allerede indgår i eksisterende strategier eller planer.

Digitaliseringsstyrelsen inviterer borgere, virksomheder, NGOer samt offentlige institutioner og myndigheder på alle niveauer til at give input og idéer til den danske nationale handlingsplan for Open Government. Læs høringsnotatet. Høringen foregår via Høringsportalen. Høringsfristen er 29. februar. Tilsyneladende lagt på Høringsportalen den 3. februar, men meddelt fra styrelsen  fredag den 10. februar.

På baggrund af høringen udarbejder Digitaliseringsstyrelsen en 12-måneders handlingsplan med konkrete forpligtelser gældende fra marts 2012, oplyses det. Høringen må derfor siges at komme i sidste øjeblik.

Meddelelsen fra Digitaliseringsstyrelsen omtaler også en ny undersøgelse,  ”2011 eGovernment Benchmark Pilot on Open Government and Transparency – Measuring the potential of eGovernment to foster Open Government and Transparency in Europe”. Danmark glimrede ved sit fravær i denne undersøgelse, så et første forslag til handlingsplanen kan vel passende være, at Danmark skal deltage næste år.

Jeg vil gerne opfordre alle til at indsende idéer og forslag til handlingsplanen. Som opmuntring vil jeg gerne tilbyde alle, som indsender høringskommentar, et gratis eksemplar af vores bog State of the eUnion – Government 2.0 and Onwards. Send mig blot en besked, gerne kopi af høringskommentaren, og jeg lægger et eksemplar til afhentning i IT-Universitetets information.

 

Join the Conversation

3 Comments

 1. Hej Tine,
  Jeg har ikke noget med høringen go handlingsplanen at gøre, så kan ikke svare på dine spørgsmål. Men tak for kommentaren på Twitter; det var specifikt det danske høringsnotat, jeg spurgte om oversættelse, men det har Cathrine nu svaret at det er ikke oversat.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *