Det offentliges indkøbsgalskab

Kommunernes it-indkøbspraksis har været genstand for lidt pressestorm i nogen tid, og det er sikkert sundt nok. Jeg synes imidlertid, at der er god grund til, at der kom lidt fokus på statens it-indkøb.

Statens Indkøbsprogram, der angiveligt sikrer årlige besparelser på godt 800 mio kr, gjorde i Nyhedsbrev udsendt den 14. juni 2010 opmærksom, at programmets femte fase nu rulles ud, og at der bl.a. ville komme et udbud om Konsulentydelser i relation til installation og vedligehold af software.

I torsdags meddelte Statens Indkøb så, at konsulentfirmaer nu og indtil den 6. august kl. 12.00 kan anmode om Prækvalifikation til konsulentassistance vedrørende Microsoft programmel. Jeg citerer fra udbudsteksten:

Ydelsesbeskrivelse:
Rammekontrakten vil omfatte it-konsulentydelser til foranalyse, installation, vedligehold mv. af Microsoftprogrammel på følgende platforme:

  • Infrastrukturserver-programmel, herunder varianter af MS Windowsservere og underliggende delprogrammel på disse servere mv.(eksempelvis Remote desktop, Internet Information Server)
  • Applikationsservere, herunder varianter af Microsoftservere til post og kalenderstyring, database, dokumentstyring, mv. (eksempelvis MS Exchange, MS SQL og MS SharePoint)
  • Øvrigt serverprogrammel, herunder Microsoft servere til datacenter management, backup, mv.
  • PC-operativsystemer
  • Officepakker og -programmel
  • Øvrige Microsoftprogrammel til pc

Leverandøren skal løbende kunne installere og vedligeholde alle ovenstående programmeltyper i forhold til såvel nyere som ældre versioner af eksisterende Microsoftprogrammel på tidspunktet for rammekontraktens indgåelse, samt Microsoftprogrammel, der i rammekontraktens løbetid måtte træde i stedet herfor eller supplere eksisterende programmel. De nærmere vilkår herfor vil fremgå af udbudsmaterialet.
Leverandøren skal kunne levere følgende typer it-konsulentsydelser til alle ovenstående platforme:

  • Foranalyse af kundens it-miljø, herunder med henblik på at kortlægge versioner, behov, driftsforhold mv., samt f.eks. at planlægge et hensigtsmæssigt forløb, der kan bringe kundens programmel på niveau med “best practice”, markedsstandard mv.
  • Installation og vedligehold af Microsoftsprogrammel, herunder ved:
   – nyinstallation
   – udvidelser af programmel
   – migrering
   – opgradering
   – tilpasning og fejlrettelse
   – simpel vedligeholdelsesassistance (tilkaldeaftale), herunder en tilkaldeordning og hotline.

Jeg har fremhævet det med foranalysen, men er i grunden nærmest oprørt over hele teksten. Jeg er langtfra udbudsekspert, men ved nok til at kunne se, at der er noget helt galt her. På samtlige berørte ydelsesområder findes der alternativer til Microsoft. Hvad skal en myndighed, der ikke vil se f.eks. Sharepoint indenfor dørene gøre fremover? Det bliver obligatorisk for staten at bruge denne aftale, så der er reelt ikke noget, de kan gøre.

For nu at skære det ud i pap: Hvad bliver det næste? Levering af cloudløsninger, men kun dem der er baseret på Amazons cloudtjenester? Eller hvad med levering af mælk, men kun fra Arla? Eller levering af tjenestebiler, men kun fra BMW? Strøm kun fra Dong? Osv.

Når nu det så er Microsoft, der er i centrum, kan jeg ikke undlade at bemærke mig, at det her udbud kommer i slipstrømmen af et forsøg fra Microsoft på at underspille sin dominans i det offentlige it-marked (Microsoft udgør 3,2 % af det offentlige it-marked). Microsoft Danmark har interessant nok valgt ikke at udsende en pressemeddelse om det nye udbud, men jeg er overbevist om, at de så langtfra har ‘overset’ dette for dem ret centrale udbud, der jo kan ende med, at give Gold Certified en helt anden mening i det danske marked, da det kun er dem, der er MS-partnere, der kan spinde guld på den offentlige sektor.

‘Level playingfield’?

Jeg håber der bliver stillet en masse gode §20-spørgsmål til de ansvarlige, så de, ligesom de ‘stakkels’ MS-partnere, får aflyst sommerferien. MFere og deres hjælpere er velkomne til at kontakte mig for inspiration til spørgsmål.

Join the Conversation

1 Comments

 1. Øvelse i at formulere § 20-spørgsmål …
  Vil ministeren redegøre for hvordan han vurderer de konkurrencemæssige konsekvenser på det danske softwarekonsulentmarked af femte fase i Statens Indkøbsprogram?
  Mener ministeren det er fornuftigt af Statens Indkøb at lave en obligatorisk rammeaftale med en leverandør, Microsoft, der efter eget udsagn sidder på mindre end 4% af markedet?
  Hvilke initiativer agter regeringen at iværksætte for at sikre at det offentlige bidrager til sund konkurrence på det danske softwarekonsulentmarked?
  Agter regeringen at arbejde for en bedring af vilkårene for små/mindre softwarekonsulenthuse, og i givet fald, hvordan?
  Vil ministeren anbefale softwarekonsulenthuse at satse på Microsoftprogrammel?

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *