Tværoffentlig it-governance

Jeg opfordrer altid mine studerende til at publicere deres arbejde. Desværre er mange projekter underlagt strikse NDAer og fortrolighedskrav, ofte urimelige, men selvfølgelig også ofte helt legitime. Men mange projekter falder i gråzonen, og dermed mellem stolene – der kan være dele af projekterne, som ikke tåler offentlighedens lys, og publicering kræver derfor ekstraarbejde (som ikke tæller med i bedømmelsen). Det er der mange som ikke orker, men heldigvis også nogle, som går den ekstra mil for at få deres arbejde ud i offentligheden lys. Nedenfor et sådant eksempel. Jeg har opfordret Sanne og Lars til at indsende en høringskommentar til It-udredningen. Det er jo nogle interessante findings, må man nok sige (“det vurderes at Den Digitale Taskforce ikke længere kan sikre
den nødvendige fremdrift”).

Tværoffentlig it-governance er en ny hjemmeside, som Sanne Mi Poulsen og Lars Rhein Hansen har lavet om deres projekt It-governance på tværs af sektorgrænser i det offentlige Danmark, som afsluttede deres Master i IT strategi og ledelse ved IT-Universitetet, og som jeg havde fornøjelsen af at vejlede og eksaminere.

Sanne og Lars identificerer fire væsentlige
udfordringer på området, som skal adresseres for at fremme
digitaliseringsindsatsen:

 1. Det tværoffentlige samarbejde er ikke tilstrækkeligt omfattende –
  og der mistes mange potentielle digitaliseringsgevinster af den årsag
 2. Strukturen omkring Den Digitale Taskforce sikrer ikke længere den nødvendige fremdrift og koordinering for digitaliseringen
 3. Der er en manglende professionalisme i form af opfølgning på
  omkostninger, hjemtagning af resultater, overholdelse af standarder etc.
 4. Det tværoffentlige område mangler implementeringsevne til at realisere forretningspotentiale gennem digitalisering
De skriver:

Når det vurderes at Den Digitale Taskforce ikke længere kan sikre
den nødvendige fremdrift, skal det ikke opfattes som en kritik af deres
hidtidige virke. Det handler om at den store opgave fremover, er en
meget større systemintegration på tværs af den offentlige sektor. Den
Digitle Taskforce har et varemærke som formodentlig er værd at bevare i
den offentlige sektor, så det er ikke sandsynligt at den decideret
bliver nedlagt – men det bliver behov for et nyt omdrejningspunkt for
at komme næste skridt videre i den offentlige digitalisering.

Særligt i forhold til at identificere hvilke it-governance
mekanismer som kan anvendes, fandt vi god hjælp fra teorien. For at
adressere de væsentligste udfordringer, anbefaler vi at it-governance
arrangementet for det tværoffentlige område forandres:

 • Der er behov for nye eller bedre tilpasningsprocesser, som sikrer,
  at de enkelte myndigheder bliver tilskyndet til øget samarbejde på det
  tværoffentlige område 
 • Der er behov for en ny eller forbedret beslutningsstruktur, som kan
  sikre og fastholde forpligtende samarbejde mellem myndigheder på tværs
  af sektorgrænser
 • Der er behov for nye ellerbedre tilpasningsprocesser, som
  tilskynder professionalisme i form af overholdelse af standarder,
  opfølgning på omkostninger og hjemtagning af resultater etc.
 • Der er behov for forbedret kommunikation, som sikrer en større
  forståelse for værdien af professionalisme i form af at anvende
  standarder og gennemføre opfølgning på omkostninger, hjemtagning af
  resultater etc.
Implementering af (it-governance) styringsmekanismer er meget
afhængig af den specifikke kontekst, og det er et særligt vilkår for
det tværoffentlige område at der ikke eksisterer en egentlig
ledelsesstruktur (endsige en organisation). Dette forhold gør det
særlig svært at adoptere generiske forslag til mekanismer, da de
eksempelvis ofte forudsætter en topledelse for “virksomheden”, eller en
central it afdeling med kompetence til at beslutte infrastruktur og
arkitektur.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *