Tag-arkiv: coherency management

Videregående EA

B30 Enterprise Strategy, Business and Technology er navnet på et nyt, videregående kursus på IT-Universitetet (E-BUSS, 7,5ECTS), som jeg kører til efteråret.

Kursets formål er at videreudvikle deltagernes forståelse af sammenhængen mellem strategi, forretning og teknologi i en enterprise-setting, dvs i professionelle og modne virksomheder både i den private og den offentlige sektor. Med udgangspunkt i Doucet et al’s arbejde med sammenhængsledelse diskuteres hvordan virksomheder udvikler, fornyer og forbedrer sin sammenhængskraft som ‘et enterprise’, og hvordan de opnår alignment, agilitet og assurance. Herefter bearbejdes et antal ’tilgange’ til denne problematik, herunder Enterprise Integration og Management Engineering. Endvidere indplaceres indsatser som BPM, lean/six sigma og PMO-etablering i en strategisk, forretningsmæssig og teknologiske sammenhæng.

Faglige temaer inkluderer:

  • styring, analyse, resultatvurdering, KPIer 
  • program- og porteføljeledelse 
  • måling af arkitekturmodenhed, forandringsparathed og sammenhæng 
  • forandringsledelse i praksis 
  • systemtænkning, modeltænkning

I kursets praksis-del indgår øvelser i brug af BPMN og andre modelleringsmetoder; øvelser med udvalgte EA-værktøjer; samt evt aktionsforskning.

Litteratur (i uddrag)
Doucet, Gøtze, Saha, Bernard (2009) Coherency Management: Architecting the Enterprise for Alignment, Agility, and Assurance. AuthorHouse.
Hamel, G (2007) The Future of Management. Harvard Business School Press.
Peter Weill, Jeanne Ross (2009) IT Savvy: What Top Executives Must Know to Go from Pain to Gain
Henry Mintzberg (2000) The Rise and Fall of Strategic Planning
John Morecroft (2007) Strategic Modelling and Business Dynamics: A Feedback Systems Approach
Karl E. Weick and Kathleen M. Sutcliffe (2007) Managing the Unexpected: Resilient Performance in an Age of Uncertainty
Karl E. Weick (2000) Making Sense of the Organization
Donella H.Meadows, Diana Wright (2009) Thinking in Systems: A Primer
Patrick Hoverstadt (2008) Fractal Organization: Creating Sustainable Organizations with the Viable System Model
Stafford Beer (1994) Brain of the Firm og The Heart of Enterprise

Deltagere bør have haft T8 eller MEPA.

Det offentlige rum 2.0

Jeg var her i ugen i Västerås, den sjettestørste by i Sverige, hvor konferencen Offentliga Rummet, der “belyser hur statliga myndigheter,
landsting och kommuner kan använda informations- och
kommunikationsteknologi för att vidga det offentliga rummet”,
holdt 10-års jubilæum.

Arrangørerne havde inviteret mig til at holde to oplæg: Et i plenum om hvordan jeg ser det offentlige rum udvikle sig over de næste 10 år, og et på netværksdagen om serviceføderationsarkitektur.

I min plenumpræsentation var det de relativt brede penselstrøg, der gjaldt, men jeg forsøgte nu alligevel at komme med et par budskaber. Blandt andet om mit nye yndlingsbegreb, coherency management, der heldigvis er lidt nemmere at tale om på svensk end det er på dansk. På svensk kan man tale om “coherence” som “fokuserad sammanhållning” og “coherency management” som en “tydlig ledning av sammanhållningsfrågorna”. Og de tre outcomes (de tre a’er): alignment, agility, assurance bliver til de tre s’er: samordning, snabbhet, säkerställning.
Hvad skal man kalde det hele på dansk?

Note to self: Genbrug Wall Street Journal’s “most influential business thinkers”! BSOD ved Gates går rent ind … (og god anledning til at trække på Gary Hamel).

Mit mere arkitekturfaglige oplæg er lagt ud på OpenNII.org sammen med de andre oplæg fra netværksdagen. Arkitektur- og interoperabilitetsinteresserede bør forresten tjekke det netsted ud.