ITU Enterprise

ITU Enterprise var et “eliteprogram” som jeg i foråret 2010 etablerede for mine studerende på IT-Universitetet. Der var tale om et forsøg på at tilbyde et sammenhængende uddannelsesprogram indenfor rammerne af E-BUSS-uddannelsen (Cand.it).

Enterpriseprogrammet indeholdt:

 • Kurser, projekter og speciale med virksomhedssamarbejde
 • Løbende professionel coaching
 • Buddy-ordning med studerende på samarbejdsuniversiteter
 • Virksomhedsbesøg, gæsteseminarer mv. (også virtuelle)
 • Artikelskrivning og publicering

Fagligt set var omdrejningspunktet “alting Enterprise”, dvs.:

 • Enterprise Architecture og sammenhængsledelse
 • BPM, ERP, SCM, SOA, BI, …
 • Enterprise 2.0 • Corporate strategy, management innovation
 • Business Analytics, KPIer, styringsgrundlag, risikostyring (GRC)
 • Forandringsledelse, transformationer og reformer, M&A

Jeg opstillede nogle meget ambitiøse mål for programmet:

 • Deltagerne og tilknyttede mentorer, casevirksomheder og samarbejdspartnere skal finde værdi i at bygge et netværk sammen.
 • Deltagerne skal stå med mindst to jobtilbud fra enterprises inden afsluttet uddannelse og dermed demonstrere at de er ‘enterprise-ready’.
 • Deltagerne skal indsende mindst en artikel til en konference/tidsskrift for at demonstrere akademisk eliteniveau. Det er endvidere planen at udgive mindst én bog med bidrag fra alle involverede.

Enterpriseprogrammet blev vældigt populært blandt de studerende. I løbet af kort tid var der over 25 tilmeldte, og til slut 43 (herunder de første færdige kandidater) og flere, der var på vej. Så jeg fik meget at se til, men fik det til at fungere, bl.a. ved at benytte projektklynger og eksterne medhjælpere. Det var faktisk ikke voldsomt meget mere, end jeg har kørt med de sidste fire år.

Den 30. august 2011 fik jeg så fra CBSs administration en mail, som oplyser om, at det såkaldte timeloft jvf Stk. 5. i Cirkulære om eksterne lektorer fra 1. september ikke kan fraviges. Da jeg på det tidspunkt havde oparbejdet en stor kø af igangværende projekter betød det, at jeg fra dag 1 i det nye studieår ikke måtte påtage mig nye vejlednngsopgaver, da jeg allerede havde ramt timeloftet. Fire opstartende specialer blev afvist, og en række projekter, der skulle starte op snarest har jeg måttet afvise. Mine projektklynger er historie, og mit EA-kursus til foråret er helt udelukket.

Derfor er denne artikel i datid.

Om programmet (fra juni 2010)
Den samlede pakke af kurser, projekter og speciale sammensættes individuelt for hver deltager baseret på gældende rammekrav. Der indgår to kernekurser, som alle deltagere forventes gennemføre:

I samarbejde med studievejledningen laves en liste med øvrige anbefalede kurser.

Der etableres en coaching-ordning, hvor de enkelte deltagere knyttes til eksterne mentorer. Disse mentorer er frivillige enterprisearkitekter fra erhvervslivet, herunder E-BUSS-alumni.

Der etableres også en ‘buddy-ordning’ med studerende fra udenlandske samarbejdsuniversiteter (Nordamerika, Australien, Europa). Hvis der kan findes rejsesponsorer bringes buddies sammen på en sommerskole.

En af idéerne med programmet er at skabe en platform for at mødes, både internt i programmet, men også i forhold til eksterne. Der arrangeres således bl.a. virksomhedsbesøg, træningssessioner/øvelser, gæsteoplæg osv.

I akademisk forstand indebærer ‘elite’-stemplet at man begynder at publicere allerede under kandidatuddannelsen, eller kort efter. Derfor er det et erklæret mål, at deltagerne laver mindst en videnskabelig artikel (medforfatterniveau).

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *